Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Niezmiernie miło nam poinformować, że dr Ilona Petryk adiunkt w Katedrze Bankowości i Finansów Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej została powołana na eksperta ds. akredytacji programów edukacyjnych Krajowej Agencji Zapewnienia Jakości Szkolnictwa Wyższego Ukrainy.
Pani dr Ilona Petryk uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, który uzyskała w 2014 roku (UE Kraków), natomiast habilitację uzyskała w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (Lwów, 2019 r).
Pani dr Petryk jest promotorem ponad 70 prac licencjackich, 32 prac magisterskich oraz 1 pracy doktorskiej. Posiada również bogaty dorobek prawie 100 różnych publikacji naukowych w tym indeksowanych w bazach Scopus i Web of Science. Wykładowcą Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej jest od października 2020 roku.
Gratulujemy i życzmy kolejnych sukcesów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top