Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 31 marca 2021 r. odeszła od nas nieodżałowana śp. Małgorzata Lalicka, wieloletni nauczyciel Bielskiej Szkoły Menedżerów, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, członek Stowarzyszenia Inicjatyw Oświatowych w Bielsku-Białej i koleżanka.
Osoba śp. Małgorzaty Lalickiej zostanie w naszej pamięci jako niezapomniany przykład życzliwości i pracowitości. Łączymy się w bólu z rodziną i najbliższymi.
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu, w dniu 09 kwietnia 2021 r. (piątek), o godz. 15.00.

Społeczność akademicka Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Grono Pedagogiczne Bielskiej Szkoły Menedżerów.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top