Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Nasi członkowie szukają interesujących tematów, którymi dzielą się z innymi w czasie cyklicznych spotkań. To świetny sposób na poznanie wielu nowych ludzi i poszerzenie swoich horyzontów, jednocześnie świetnie się bawiąc! Uczestnikom koła przyświeca idea przekucia zdobytej w trakcie studiów wiedzy w praktyczne umiejętności! Wiedza jest niezwykle ważna, ale w zawodach prawniczych sama wiedza nie wystarczy! Koło Naukowe, obok cyklicznych spotkań poszerzających wiedzę z zakresu prawa i psychologii sądowej i komunikacji społecznej, w swym dorobku ma wydanych pięć recenzowanych biuletynów naukowych oraz dwa filmiki internetowe na temat kary śmierci oraz zagrożeń internetowych.

Zob.

Studenckie Koła Naukowe

"Prawa człowieka a kara śmierci" – film podejmujący zagadnienie problematyki praw człowieka w kontekście kary śmierci; film zrealizowany przez studentów w ramach Kola Naukowego Studentów Prawa WSFiP.

Film jest dwuaspektową realizacją REAL – ON-LINE jednego epizodu z życia młodego chłopaka, w którym – obok osób – głównymi bohaterami są: komputer, sieć, telefon z dostępem do sieci, samochód oraz apteczka.

Zachęcam do udziału w spotkaniach!

Dr Mirosław Wróbel – opiekun Koła

A co na to nasi uczestnicy?

Zapraszamy do uczestnictwa w Kole naukowym poświęconym psychologii sądowej oraz komunikacji międzyludzkiej.

• Czy możemy wyczytać kłamstwo z gestów człowieka?

• Jak reagujemy na zaprzeczenie?

• W jaki sposób mówić, aby zostać wysłuchanym i zrozumianym?

Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na te pytania, chcesz lepiej rozumieć ludzkie zachowania lub pragniesz pracować nad komunikacją międzyludzką, to koło jest dla Ciebie! To więcej niż Koło naukowe. Są to spotkania, które na zawsze odmienią tok twojego myślenia. Prowadzącym jest doktor Mirosław Wróbel. Człowiek, dzięki któremu nauka staje się twoim uzależnieniem. Zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 18:00 /dla studentów studiów niestacjonarnych/

Kinga Blacha Studentka I roku Prawa

Koło naukowe poruszające zagadnienia psychologii sądowej i komunikacji społecznej pod kierownictwem dra Mirosława Wróbla, spotyka się regularnie we wtorki lub piątki /dla studentów stacjonarnych/. Zapraszamy do udziału osoby które chcą pracować m.in. nad własną mową ciała, jak również chcą nauczyć się odczytywać gesty innych osób.


Przewodniczący Koła naukowego Paweł Czerwiński, student IV roku Prawa

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top