Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Szanowne Panie,

z okazji Dnia Kobiet, składam na Wasze ręce najserdeczniejsze życzenia, zdrowia i pomyślności, spełnienia wszelkich marzeń, wytrwałości w osiąganiu celów na gruncie zawodowym i w życiu osobistym oraz cierpliwości do nas mężczyzn. Niech Wasz uśmiech i pozytywna energia towarzyszą Wam w każdym dniu roku, nie tylko w dniu 8 marca.

Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP

Rektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top