Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Finanse i Rachunkowość
Prawo
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Administracja

Szanowni Studenci,
Cała społeczności akademicka,

Kilkunastomiesięczny okres pandemii, w trakcie którego zajęcia prowadzone były w głównej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dał się nam wszystkim silnie odczuć. Wpłynął istotnie na sposób budowania relacji społecznych, ale również na komfort studiowania. Mam przekonanie, że udało nam się wszystkim sprostać tej wyjątkowej sytuacji i zdaliśmy wspólnie ten egzamin.

Informacje płynące z Ministerstwa Zdrowia na temat spadkowego trendu liczby nowych zakażeń oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki na temat łagodzenia obostrzeń w uczelniach, pozwalają nam z wiarą patrzeć na nadchodzący rok akademicki 2021/2022, który mam nadzieję będzie odbywał się już stacjonarnie.

Miło mi również zakomunikować, że w bieżącym roku akademickim obrony egzaminów dyplomowych odbywać się będą w siedzibie Uczelni. Wynika to zarówno z faktu zmniejszonej liczby zakażeń jak i zwiększającej się liczby osób zaszczepionych, co istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Ponieważ nie można jeszcze ogłosić końca pandemii, Uczelnia nadal będzie dostosowywać swoje działania do zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przywrócenia zajęć w uczelniach, fakt niezaszczepienia się nie może usprawiedliwiać nieobecności studentów na zajęciach w siedzibie uczelni.

Życząc Państwu zdrowia, cieszę się na rychłe spotkanie w murach Uczelni.

Dr hab. inż. Jacek Binda, prof. WSFiP
Rektor

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top