Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Finanse i Rachunkowość
Prawo
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Administracja

Ruszyła rekrutacja na studia I stopnia, II stopnia oraz jednolite studia magisterskie na Kierunkach:

  • Finanse i Rachunkowość
  • Prawo
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Administracja
  • Logistyka
  • Logistyka

Wpisowe dla kandydatów na studia do 10 lipca 2021 r. wynosi tylko 50 zł.
Serdecznie zachęcamy do rejestracji on-line oraz złożenia dokument w dziekanacie Uczelni.

Wszystkich kandydatów zapraszamy do indywidualnego zwiedzania Uczelni, tel. 338297219.

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top