Pytania? Zadzwoń: +48 33 829 72 41/26

Finanse i Rachunkowość
Prawo
Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Administracja

Szanowni Państwo,

4 maja 2021 r. Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej rozpoczyna rekrutację w studia wyższe. W ofercie edukacyjnej można znaleźć ciekawe i nowe propozycje różnych kierunków kształcenia. W roku akademickim 2021/2022 będzie można zdobyć wykształcenie na studiach I, II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich z zakresu: Finansów i rachunkowości, Prawa, Administracji, Logistyki czy Bezpieczeństwa wewnętrznego. Nasza Uczelnia od wielu lat ściśle współpracuje z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucjami państwowymi aby absolwenci uzyskali wysokie kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy. Wybierając Wyższą Szkołę Finansów i Prawa w Bielsku-Białej można uzyskać wysokie kompetencje i kluczowe kwalifikacje zawodowe.

Zapraszamy!

Atuty Wyższej Szkoły Finansów i Prawa

 

Prestiż i wysoka pozycja WSFiP w środowisku

Szeroka i różnorodna oferta studiów dostosowana do potrzeb rynku pracy

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo - dydaktyczna

Nowoczesna baza dydaktyczna, laboratoria z unikalną aparaturą badawczą

Umiędzynarodowienie studiów, m.in. Erasmus+, Cepus

Aktywność w kołach, konferencjach i seminariach naukowych

Niskie czesne, wysokie stypendia, liczne promocje

Dogodna lokalizacja i nowoczesna baza dydaktyczna

Studia kończące się uzyskaniem dyplomu oraz licznych certyfikatów

Adres


Wyższa Szkoła Finansów i Prawa
43-382 Bielsko-Biała ul. Cz. Tańskiego 5
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/wsfip_bb/SkrytkaESP
Konto bankowe:
Bank Pekao S.A.
28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Back to top