sp rachunkowosc
sp sluzba zdrowia
sp prawo pracy

Studia podyplomowe, których oferta przedstawiona jest poniżej trwają dwa lub trzy semestry i kończą się egzaminem końcowym lub obroną pracy końcowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w soboty i niedziele, w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, ul. Tańskiego 5.

Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie opłat za studia podyplomowe

Powyższe opłaty prosimy wpłacać na konto Uczelni:
Bank Pekao S.A. 28 1240 4142 1111 0000 4823 0360

Wykaz prowadzonych w Uczelni studiów podyplomowych:

bw

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej uruchamia Studia Podyplomowe pn. Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Trwają zapisy !!

Czytaj więcej...

euro packOferta ta skierowana jest do osób chcących nabyć, uzupełnić bądź usystematyzować wiedzę z zakresu egzekucji sądowej i administracyjnej oraz ogólnej wiedzy prawniczej niezbędnej do wykonywania obowiązków pracowniczych. 

Czytaj więcej...

euro europaStudia przeznaczone dla osób pragnących zdobyć potrzebne umiejętności i wiedzę do podjęcia pracy w charakterze analityka lub doradcy inwestycyjnego, a także do samodzielnego inwestowania na giełdzie papierów wartościowych.

Czytaj więcej...

euro europaStudia skierowane są do osób zainteresowanych nabyciem, podniesieniem i dostosowaniem kompetencji z zakresu finansowych i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych do wymogów nowoczesnego społeczeństwa.

Czytaj więcej...

euro europaSkierowane są do osób przystępujących do egzaminu państwowego uprawniającego wykonywanie zawodu audytora

Czytaj więcej...

euro europaStudia adresowane są do osób zajmujących się pozyskiwaniem pieniędzy z Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

euro packStudia adresowane są do osób, które chcą podnieść kwalifikacje z zakresu organizacji, funkcjonowania

Czytaj więcej...

euro packStudia przygotowują do odbycia praktyki zawodowej i egzaminu na "rzeczoznawcę majątkowego"

Czytaj więcej...

euro europaStudia przeznaczone są dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu podstaw informatyki i przedmiotów pokrewnych

Czytaj więcej...

euro packStudia adresowane są do kadry menedżerskiej firm i instytucji, pracowników działów marketingu, Public Relations

Czytaj więcej...

Strona 1 z 3

Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Sekretarz studiów podyplomowych 

mgr Dagmara Żabka

Tel. 338297242

podyplom@wsfip.edu.pl

Procedura rekrutacji

Kandydaci powinni przedłożyć:

1. Odpis dyplomu ukończenia
studiów wyższych

2. Podanie (PDF

3. Curriculum Vitae (PDF)

4. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych  (PDF)

5. Jedno zdjęcie legitymacyjne

6. Kserokopia dowodu osobistego

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5 
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here