Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...
Więcej informacji...

Bezpośrednią grupą docelową będą studenci wszystkich kierunków Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej oraz Uniwersytetu w Żylinie, a nadto kadra akademicka obu uczelni. Pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie będą mieli studenci I roku, co jest podyktowane tym, że wprowadzenie nowych treści kształcenia (tematyka transgraniczna) możliwe jest dla studentów rozpoczynających naukę a nie tych, którzy już realizują zatwierdzone wcześniej programy studiów.

Pośrednią grupą docelową Projektu będą:

  • polscy i słowaccy przedsiębiorcy, objęci badaniem zapotrzebowania na określone kompetencje i umiejętności przyszłych pracowników,
  • polskie i słowackie instytucje rynku pracy oraz instytucje odpowiedzialne za kształtowanie profilu edukacyjnego w zakresie określonych zawodów i kierunków kształcenia w Euroregionie Beskidy (np. kuratorium oświaty, powiatowe urzędy pracy itp.),
  • dziennikarze, którzy zostaną zapoznani z tematyką Projektu pod kątem upowszechniania jego celów i rezultatów wśród tych przedstawicieli grupy docelowej, którzy nie mieli okazji osobistego uczestnictwa w projekcie (przede wszystkim pozostali studenci z terenu Euroregionu Beskidy, inne uczelnie wyższe działające na tym obszarze, a także media, które mają możliwość upowszechnienia w środowisku lokalnym tematyki Projektu).