Spis treści

Atuty kierunku

 • Studia I stopnia - 3 letnie (licencjat) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
 • Kadrę dydaktyczną tworzą nauczyciele akademiccy, którzy łączą pracę naukową z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz metodycy – nauczyciele praktycznego przygotowania zawodowego,
 • Studenci mają pływ na wybór części przedmiotów swojego kształcenia,
 • Praktyki odbywają się w instytucjach, które przez wiele lat z sukcesem wspomagały kształcenie przyszłych nauczycieli/wychowawców; są to m.in. szkoły podstawowe, gimnazjalne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, sądy rejonowe (zespoły kuratorskiej służby sądowej) czy szpitale psychiatryczne,
 • Nabycie umiejętności posługiwania się wiedzą pedagogiczno-psychologiczną w pracy z dzieckiem o zróżnicowanym potencjale rozwoju,
 • Osiągnięcie kompetencji wchodzenia w relacje i podtrzymywania ich w kontakcie z uczniem i rodzicem/opiekunem,
 • Możliwość uczestnictwa w kursach doskonalenia zawodowego nauczycieli np. języka migowego, wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Przyjazna atmosfera sprzyjająca wyzwalaniu i rozwojowi pasji oraz charyzmy przyszłych nauczycieli.
Uczelnia Wyzsza Roku 2016

Dziekanat Prawa i Nauk Społecznych

studia licencjackie

tel. +48 (33) 82 972 41  
+48 (33) 82 972 42 

dziekanat.lic@wsfip.edu.pl

 • 5LO_BB.jpg
 • alebank.JPG
 • BIK_logo.jpg
 • CPBiI_logo.jpg
 • EUFH_logo.png
 • gielda_papierow_logo.jpg
 • ICT_slaski_klaster_logo.png
 • Instytut_gospodarki_nieruchommosciami_logo.jpg
 • logo-bgz.jpg
 • logozso.jpg
 • logo_SJO_lodz.jpg
 • logo_wyspian.jpg
 • manpower_logo_2699.jpg
 • naklejka.png
 • NBP_RGB_logo.jpg
 • nzb-logo.jpg
 • ohp.jpg
 • Opava_uniwer_logo.jpg
 • Ostfalia_uni_logo.jpg
 • PTI_logo.jpg
 • PZKO_logo.jpg
 • student_lex.png
 • Telc_logo.jpg
 • v-lo-logo.jpg
 • VHS_Wolfsburg.jpg
 • VHS_Wolfsburg_logo.jpg
 • Zilina_logo.jpg
 • Zwiazek-Bankow-Polskich-logo.png

Kontakt

BIP

ul. Tańskiego 5
43-382 Bielsko-Biała 
tel. +48 (33) 829 72 12 (sekretariat)
fax. +48 (33) 829 72 21 (sekretariat)

IODO Ryszard Tomanik
tel. +48338297240

Polityka "Cookies"

Opracowanie strony internetowej:
Bartłomiej Żywczak, Maciej Mencner
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa 2015

Go to top
Forklift Certification Institute

click here